ไฟป่า!! วิกฤตที่เกินควบคุม

วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ อปพร. ออกปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สวนยางพารา พื้นที่บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน จึงนำรถตรวจการณ์และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกปฏิบัติงาน และขอขอบคุณ อบต.พระธาตุขิงแกง ที่เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร