ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
  2. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร