ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดังนี้

  1. โครงการขยายท่อประปาบ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
  2. โครงการส่งน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
  3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพหรือขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
  4. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ข้ามห้วยถ่อน จุดนานายทอง แก่นเมือง  หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร