ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านนายสมคิด แสงแก้ว ถึง สำนักสงฆ์ภูเกิดแก้ว หมู่ที่ 1) ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิ๊ก ==> Download

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร