ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจุน

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจุน จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งนักการ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด คลิก Download


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร