ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านนายพัก วงสาคำ - บ้านนายประดิษฐ์ ก้อคำ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก Download
  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุนีย์ เอี่ยมอำไฟถึงบ้านนายเกิด ปิจเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก Download
  3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใจ จันทร์นวล ถึงบ้านนางเพ็ญศรี พุ่มศรีอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก Download
  4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจุดป้อม ชรบ หมู่ที่ 13 เชื่อมรางระบายน้ำรูปตัวยูเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียดคลิก Download
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร