ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลจุน

ด้วยเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ( รายละเอียดคลิก Download)

  1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร