ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก Download
 
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร