ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจุน พ.ศ. 2565

ด้วยเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจุน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่

2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

2.2 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

2.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักคลัง จำนวน 1 อัตรา

2.4 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม ==>>คลิก

ดาว์นโหลดใบสมัคร ==>> คลิก

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร