ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียก ==> ดาว์นโหลด

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | ใส่ความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของนายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาล ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอจุน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชน หมู่ที่ 4, 13, 3 และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ภายใต้โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ ตำแหน่งนายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ป่าชุมชนบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โพสท์ใน กิจกรรมของชุมชน, กิจกรรมของผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก ==>  ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2566 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตามประกาศ เทศบาลตำบลจุน รายละเอียดคลิก ==>  ดาวน์โหลด

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | ใส่ความเห็น

-ร่างประกาศ- ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูยน์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ- ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูยน์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดคลิก ==>  ดาวน์โหลด


ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว (ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ) สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ tambonjun@gmail.com หรือโทร 054 421 412 ต่อ 18 (กองคลัง) หรือแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน คลิก==><แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น> และกล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | ใส่ความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เปิดโครงการอุ้ยสอนหลาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผอ.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจุน, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และคณะครู ร่วมเปิดโครงการอุ้ยสอนหลาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่าประโยชน์ความสำคัญที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้กับเด็กปฐมวัย ระหว่างนักเรียน/ผู้สูงอายุ คณะครูผู้ดูแลเด็ก ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งต้องอนุรักษ์ พื้นฟูรักษาไว้ นำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน

โพสท์ใน กิจกรรมของผู้บริหาร, กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 รายละเอียด คลิก ==> ดาวน์โหลด


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองช่างออกดำเนินการประชุมประชาคม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ สายทุ่งขี้หมา

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงกฏ ใจเฉลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายบุญศรี ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลตำบลจุน นายเมฆ ศูนย์กลาง รองประธานสภาฯ, นายปรีชา คุณารูป สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขต 1, นายสมศักดิ์ กันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านจูนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน ออกดำเนินการประชุมประชาคม เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ สายทุ่งขี้หมา เพื่อขอมติ ในการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู มติที่ประชุม เห็นชอบ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองช่าง | ใส่ความเห็น

ประกาศเขตห้าวล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ จังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ ในห้วงวิกฤตการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดคลิก ==> ดาวน์โหลด

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด | ใส่ความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลจุน นำโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และ เด็กๆในตำบลจุน ร่วมเทศบาลตำบลจุน นำโดย นายสุภชัย ศูนย์กลาง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลจุน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และ เด็กๆในตำบลจุน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ ลานกาดสะนั้นแน้ว เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒน าการเด็ก การแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ฝกเล็กเทศบาลตำบลจุน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน และโรงเรียนในพื้นที่ การแสดงความสามารถพิเศษ เกมการแข่งขัน การจับสลากของรางวัลต่างๆมากมาย

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองการศึกษา, ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด | ใส่ความเห็น