ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเบาะนอนเด็กปฐมวัย (ฟองน้ำอัด) ขนาด 37 x 120 เซนติเมตร หนา 1 นิ้ว หุ้ม ด้วยหนังพีวีซี ติดซิบ 1 ด้าน  รายละเอียด คลิก ==> Download
 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๑ โครงการ
 • โครงการซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) รายละเอียด คลิก ==>Download

 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 3 เชื่อมถนน อบจ. หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 3 เชื่อมถนน อบจ. หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด คลิก ==> Download
 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> download

 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

1 กันยายน 2561 (วันสืบ นาคะเสถียร)

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี วันสืบ นาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ไทย ผู้ที่รักป่าไม้และธรรมชาติด้วยกาย วาจา และใจ  สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด อุทัยธานี แลกชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้น ให้รับทราบความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้ และ สัตว์ป่าเมืองไทย คุณสืบ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังการเสียชีวิตของคุณสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของกรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์นี้
 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ กำหนดขอบข่ายและทิศทางการทำงานไว้ 5 ประการคือ

1. การสนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

2. การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

3. งานรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การรณรงค์แนวความคิด "ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ"

4. งานประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายแนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้าง 

5. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้น

"สัตว์ป่า"

เสียงปืนที่ดังลั่น            ตัวแม่นั้นต้องสิ้นใจ

ลูกน้อยที่แบกไว้           กระดอนไปเพราะแรงปืน

ฝืนใจเข้ากอดแม่          หวังแก้ให้แม่ฟื้น

แม่จ๋าเพราะเสียงปืน     จึงไม่คืนชีวิตมา

โทษไหนจึงประหาร     ศาลไหนพิพากษา

ถ้าลูกท่านเป็นสัตว์ป่า   ใครเข่นฆ่าท่านยอมไหม

ชีวิตใครใครก็รัก            ท่านประจักษ์หรือไม่ไฉน

โปรดเถิดจงเห็นใจ        สัตว์ป่าไซร้ก็เหมือนกัน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก guru.sanook.com , talk.mthai.com  
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ต่อเติมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> download
 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ปรับปรุงต่อเติมฐานรองถังน้ำสแตนเลส อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> download
 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน ต่อเติมหลังคาหน้าจุดพักคอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุนหลังใหม่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> download
 4. โครงการซ่อมแซมทางด้วยหินคลุก ซ่อมแซมทางภายในพื้นที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> download

 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ
 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จากบ้านนายณรงค์ ธนะ ถึงสะพานศาลเจ้าพ่อหินคำ หมู่ที่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  รายละเอียด คลิก ==> Download
 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายถ่อง ดอนเงิน ถึงบ้านนายพีรชัย ใจกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอินทร์จันทร์ ถึงบ้านนายจันทร์ ปาวี หมู่ที่ 8 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เริ่มจากบ้านนายลือ มณีชัย ถึงบ้านนายอุทัย หวลอารมณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางเป็ง ดอกสัก ถึงบ้านนายสักรพี ใจเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสง่า ดวงบุปผา ถึงบ้านนายแก้ว หวลอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลาเอนกประสงค์ ถึงบ้านนายอินแก้ว คุณารูป หมู่ที่ 6 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปียง พระวิสัตย์ ถึงบ้านนายสุวรรณ วันนู หมู่ที่ 14 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 12 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download
 10. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา คลิก ==> Download

 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 17 หมู่ที่ 3 เชื่อมถนน อบจ.หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 3 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  รายละเอียด คลิก ==> Download

 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561   รายละเอียด คลิก ==> Download
 
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น