โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

เมืองจุนเมืองนกยูงงาม

เมืองจุนเมืองนกยูงงาม
เมืองจุนเมืองนกยูงงาม
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

กิจกรรมโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล พร้อมกับ นางนฤมล มูลเมือง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง , นายสุรพันธ์ สุวรรณศักดิ์ ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน , นางพัสตราภรณ์ ทองเหลือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, นางภัทรจารินทร์ คุณารูป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, พนักงานเทศบาลและคณะครูโรงเรียน ฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับนักเรียน

3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา/นันทนาการ

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยป้องกัน นักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ไฟป่า!! วิกฤตที่เกินควบคุม

วันศุกร์ ที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลจุน ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาล มอบหมายงานให้สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ อปพร. ออกปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สวนยางพารา พื้นที่บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน จึงนำรถตรวจการณ์และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ออกปฏิบัติงาน และขอขอบคุณ อบต.พระธาตุขิงแกง ที่เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

สินค้าของชุมชน

ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดโลกร้อนโดยสินค้าของชุมชน กลุ่มฮักสร้อยศรี ตำบลจุนจานเหลี่ยมกาบไผ่ ใบละ 5 บาทจานกลม กาบไผ่ ใบละ 5 บาทจานกลมงานสาน ใบละ 20 บาทใช้ซ้ำได้20-30 ครั้งลดขยะ ทดแทนโฟมใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก แค่เช็ดและผึ่งให้แห้ง ร่วมรักษ์โลก สนับสนุนสินค้าของชุมชน กลุ่มฮักสร้อยศรีติดต่อ ผช.เจี๊ยบ 065-4280223

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

“เด็กไทย ไม่จมน้ำ”

ห่วงเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงวันหยุด แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เข้าใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง เพราะอาจเสี่ยงจมน้ำได้ เด็กเล็ก เน้นใช้มาตรการ “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” ส่วนการช่วยเหลือคนตกน้ำ ขอให้ใช้มาตรการ “ตะโกน โยน ยื่น”

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ฮีทสโตรก

เตือนระวังอันตรายจากอากาศร้อน ระวังป่วยโรคฮีทสโตรก โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยง ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด หากจำเป็นต้องอยู่กลางแดดให้กางร่มหรือใส่หมวก และควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศ “ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง” สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศ "ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง" สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขตเลือกตั้งที่ 2

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศ “ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง” สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขตเลือกตั้งที่ 1

ประกาศ "ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง" สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน เขตเลือกตั้งที่ 1


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศ “ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง” นายกเทศมนตรีตำบลจุน

ประกาศ "ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง" นายกเทศมนตรีตำบลจุน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น