โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดังนี้

 1. โครงการขยายท่อประปาบ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
 2. โครงการส่งน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
 3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพหรือขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download
 4. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ข้ามห้วยถ่อน จุดนานายทอง แก่นเมือง  หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศ เทศบาลตำบลจุน -ร่าง- ประกาศ เทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 17 ถึงวัดจุนหลวง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เทศบาลตำบลจุน -ร่าง- ประกาศ เทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 17 ถึงวัดจุนหลวง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก Download

กำหนดเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ติดต่อกันไม่่น้อยกว่า 3 วัน ทำการ ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ tambonjun@gmail.com หรือโทร 054 421 412 ต่อ 18 fax : 054 421 400 หรือแจ้งที่สำนักงานกองคลัง และที่กล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ติดต่อโดยคุณ

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เบอร์โทรติดต่อ

อีเมล์ของคุณ

หัวข้อ

ข้อความ

เอกสารแนบ


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 1 ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงลำห้วยจุน หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก ==> Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 13 (ซอยหลัง รพ.สต.จุน บ้านค้างหงษ์) หมู่ที่ 3 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download
 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 9 (ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงเหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ 9 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download
 3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากปากซอย 8 ถึง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.จุน   อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download
 4. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 8 จากบ้านนางสาลิณี แสงแก้ว ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.จุน อ.จุน รายละเอียด ==> Download จ.พะเยา
 5. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 9 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download
 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 17 ถึง วัดจุนหลวง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download
 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 2 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download
 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา รายละเอียด ==> Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

เมืองจุนเมืองนกยูงงาม

เมืองจุนเมืองนกยูงงาม
เมืองจุนเมืองนกยูงงาม
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั้ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิก ==> Download

ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ tambonjun@gmail.com หรือโทร 054 421 412 ต่อ 18 fax : 054 421 400 หรือแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน และกล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก ==> Download


โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น