วันที่ 13 – 15 เมษายน สุขสันวันปีใหม่ไทย ชุ่มฉ่ำสำราญใจ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไหว้พระทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจุนหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กาญจนา หมู่ที่ 15 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนมุล หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  4. โครงการจ้างเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนมูล หมู่บ้าน 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
  5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

รายละเอียด ทั้ง 5 โครงการ คลิก download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ รายละเอียด คลิก download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รายละเอียด คลิก Download

ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR) รายละเอียด คลิก Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day

ภาพจาก
http://www.mnre.go.th/uttaradit/th/news/detail/13562

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ รายละเอียด คลิก Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียด คลิก download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Download
  • ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก ==> Download
  • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียดคลิก ==> Download

ท่านใดต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าว สามารถส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ที่ tambonjun@gmail.com หรือโทร 054 421 412 ต่อ 18 fax : 054 421 400 หรือแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งเรื่องหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลจุน และกล่องรับความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจุน

แสดงความคิดเห็น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ติดต่อโดยคุณ

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

เบอร์โทรติดต่อ

อีเมล์ของคุณ

หัวข้อ

ข้อความ

เอกสารแนบ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลจุน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราลละเอียด คลิก Download

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์กองคลัง | แสดงความเห็น

13 มีนาคม วันช้างไทย

13 มีนาคม วันช้างไทย
ชวนมาอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่ขณะนี้จำนวนลดน้อยลง ก่อนที่จะ สาย.....

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น